Kejsarinnan

“Alla bilder är öppna portaler genom vilka själen kan gå in i den inre världen när den är redo. Här är du och jag och allt annat ett. Var människa kommer till en sådan port någon gång i livet, men få går igenom porten eller uppger de sköna illusionerna på den här sidan för vad vi kan förnimma ligger inom det inres verklighet”.

Kejsarinnan
Olja på duk
120 x 100 cm
15.000 SEK

Leave a Reply

Your e-mail address will not be published. Required fields are marked *